Hypercube

Technické špecifikácie

•Pokrytie: celé Slovensko
•Rozmer: 2,5 x 6m
•Plocha je viditeľná zo 4 strán
•Možnosť umiestnenia aj na miesta, kde sa iné  nosiče nenachádzajú